Privacy Policy

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφ εξής: «Ιστοσελίδα») συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της «Ιστοσελίδας». Η εταιρεία με την επωνυμία «ELINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΕΕ» (εφεξής «OnlineFood»), που εδρεύει στην Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου 73 στον Πειραιά, ως ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της (εφ’ εξής: «Επισκέπτες») ότι τον έχει δημιουργήσει με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Επισκεπτών της. Η Ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε Επισκέπτη. Η OnlineFood θέλει να ενημερώσει τους Επισκέπτες της αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων» κατά την επίσκεψή και περιήγησή τους στην παρούσα Ιστοσελίδα και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των Επισκεπτών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «GDPR») εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, γεγονός ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για αυτήν. Διαβάζοντας παρακάτω θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση προς τρίτους, προστασία), για το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα:
Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Στους Επισκέπτες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας μπορεί να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, κατά την Εγγραφή νέου λογαριασμού σας ζητούμε email, κωδικό εισόδου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση - αριθμό - ταχυδρομικό κώδικα και περιοχή κατοικίας, κουδούνι, όροφο, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, γενέθλια, ονομαστική εορτή και επιπλέον σχόλια. Η OnlineFood σχεδίασε την Ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι Επισκέπτες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια από τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την OnlineFood, προκειμένου οι Επισκέπτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα και ουσιαστικά. Η OnlineFood δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τα προσωπικά στοιχεία του Επισκέπτη,παρά μόνο στην εταιρία που θα αναλάβει την εξυπηρέτηση της παραγγελίας τους (εφεξής «Κατάστημα Delivery»). Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.
Διαβίβαση σε Τρίτους:
Τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών διαβιβάζονται μόνο στo Κατάστημα Delivery, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει την παραγγελία του Επισκέπτη. Το Κατάστημα Delivery δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο της OnlineFood και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο μας δεν ευθύνεται για το τρόπο που αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη.
Χρήση Προσωπικών Δεδομένων – Σκοποί:
Τα Προσωπικά Δεδομένα των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας τα οποία δίδονται μέσω αυτής δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, δηλαδή για: • να μπορεί το Κατάστημα Delivery να διεκπεραιώσει την παραγγελία του Επισκέπτη • να είναι δυνατή η διαχείριση των συνδεδεμένων εφαρμογών με την Ιστοσελίδα • να εξατομικευτεί η Ιστοσελίδα για τους Επισκέπτες προκειμένου να παρέχεται βέλτιστη εμπειρία χρήσης και να απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες • να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών σε τρίτους, με τρόπο όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων • να είναι δυνατή η διαχείριση της Ιστοσελίδας και της κάθε μορφής επικοινωνίας • να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν αποδοχής των Επισκεπτών, που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, ελεύθερα. Με την αποδοχή των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας στην «Αποστολή διαφημιστικού υλικού», οι Επισκέπτες αποδέχονται, έχοντας δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που θα τους παρέχει το Κατάστημα Delivery τόσο για την πορεία των παραγγελιών τους, όσο και για τυχόν διαγωνισμούς ή/και δώρα συνεπείας συμμετοχής. Υπάρχει η περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων των Επισκεπτών σε τρίτους/συνεργάτες μας που ενεργούν κατ’ εντολήν από το Κατάστημα Delivery και έχει βεβαιωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας παράλληλη πολιτική προστασίας με τη δική μας. Η OnlineFood σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας, παρά μόνο εάν έχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση αυτών για να το πράξει ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς τη συγκεκριμένη αρχή την οποία θα ορίζει ο Νόμος.
Η OnlineFood:
• Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε. • Λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση. • Τα συστήματά μας από το σχεδιασμό και εξ ορισμού διασφαλίζουν ότι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) . • Θα σας ενημερώσει άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων. • Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Η OnlineFood λαμβάνει συνεχώς όλα εκείνα τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της OnlineFood και στο Κατάστημα Delivery και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η όποια διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται από εξουσιοδοτημένα άτομα με τρόπο κατά τον οποίο εναρμονίζεται πλήρως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτάσσει ο GDPR, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια/κλοπή ή καταστροφή.
Διάρκεια Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών διατηρούνται τόσο στην Ιστοσελίδα και στο Κατάστημα Delivery, εώς ότου ο Επισκέπτης ζητήσει την διαγραφή τους.
Δικαιώματα των Επισκεπτών
Η OnlineFood ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει τη δυνατότητα, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του GDPR, να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται: • το δικαίωμα στην ενημέρωση: H OnlineFood προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση. • το δικαίωμα στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. • το δικαίωμα στην επικαιροποίηση αυτών (διόρθωση): Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, στην Ιστοσελίδα και να τα διορθώσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε εμείς. • το δικαίωμα αντίρρησης (εναντίωσης) στην επεξεργασία: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία αυτών εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν • το δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας • το δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη: Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας και πατώντας την επιλογή «Διαγραφή στοιχείων λογαριασμού», από την σελίδα του προφίλ σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Οι Επισκέπτες μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται στο πλαίσιο του GDPR και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου απευθυνόμενοι εγγράφως προς τούτο στην OnlineFood είτε αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της, είτε τηλεφωνικά στο 210 4531314, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@onlinefood.gr. Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας η OnlineFood θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας εάν είναι περισσότερα του ενός. Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας κατ’ απόκλιση της εκ του Νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).
Περιοδικές Αλλαγές
Η OnlineFood συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ενδέχεται να ανανεώσει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε για τον λόγο αυτό να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Γενικά
Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της OnlineFood και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρέχεται η άδεια για τη χρησιμοποίηση εγγράφων, (λευκά φύλλα, ανακοινώσεις, φύλλα δεδομένων και FAQs) από τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, υπό τους εξής όρους: (1) η ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και παροχής άδειας, (2) η χρήση των κειμένων αυτής της Ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική, ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς εγγραφή άδεια και (3) δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά τροποποίηση των κειμένων. Απαγορεύεται ρητά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών διώκεται ποινικά. Η άδεια που προαναφέρεται δεν συμπεριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του σχεδίου, ή της διάταξης του δικτύου της Ιστοσελίδας, ούτε και οποιασδήποτε άλλου διαδικτυακού ιστότοπου που ανήκει, είναι εξουσιοδοτημένος, ελέγχεται ή που διαχειρίζεται η OnlineFood. Τα στοιχεία των διαδικτυακών ιστότοπων αυτών προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων, και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της Ιστοσελίδας.
Περιορισμός Ευθύνης
Η OnlineFood, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου, ανεξαρτήτως εάν η OnlineFood είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Συνδεδεμένοι ιστότοποι
Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την Ιστοσελίδα. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της OnlineFood και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένο ιστότοπο, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στους ιστότοπους αυτούς. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την OnlineFood.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Όλος ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της ELINK ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΕΕ και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 1994 – 2018 ELINK ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΕΕ, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα OnlineFood ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
Στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Πειραιάς, 18536 ΑΦΜ: 998023126,ΔΟΥ: Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ E-mail: info@onlinefood.gr Τηλ.: +302104531314 Φαξ.: +302104518002 Νόμιμος εκπρόσωπος :Μονέδας Βασίλειος Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 25/05/2018